Påmelding

Spilltype: 7èr fotball innendørs
Når: Ukedager (lag kan komme med ønske om spilletider til buskerud@bedriftsidretten.no)
Etter jul ulike ukedager+helg
Oppstart: Uke 42
Pris: Kr 8000 for bedriftsidrettslag, kr 9500 for øvrige lag (kr 1000,- i prisøkning fra 1.juli)
Hvor: Mjøndalshallen
Bruk av aktive spillere: Det er ikke tillatt å bruke aktive spillere som spiller i 3.divisjon eller høyere med mindre det er søkt om dette til kretsen i forkant. 
Alle lag må sende inn spillerlister før sesongstart for å delta i serien. Spillere som ikke står på listen kan ikke delta. Spillere kan ikke delta på flere lag i serien med mindre dette er søkt om til kretsen i forkant.
Det er obligatorisk lagledermøte før sesongstart. Hvert lag må møte med minst en representant på møtet for å delta på serien.
Mail om dato/klokkeslett blir sendt ut.

Lagene spiller 8-9 kamper og avsluttes i desember.
Det inviteres til ny vinterserie fra januar-mars.

Både vennelag og bedriftslag kan delta. Bedriftsidrettslag som er medlem i kretsen har lavere påmeldingsavgift
og kan tegne forsikring, samt benytte seg av våre medlemsfordeler.

Rabattkode får du ved å sende mail til buskerud@bedriftsidretten. Oppgi navn på bedriftsidrettslag.
Faktura blir automatisk sendt ut til oppgitt e-post adresse etter påmeldingen.
Betalingsfrist er 7 dager. Trengs lenger betalingsfrist, kontakt EQ timing support@eqtiming.no