Monolittstafetten 2020

Monolittsafetten er totalt 12.55 km lang og delt inn i ti etapper. Hvilken deltager som løper hvilken etappe må være avgjort 90 min før start. Lagleder henter ut et lagskjema i sekretarieatet løpsdagen i god tid og fyller ut med hvem som løper hvilken etappe. For mer info ang etapper og trase, se http://www.monolittlopet.no