Vegglifjell-rennet 2020

Premiering: Pengepremie kr. 5.000,- til beste dame og herre løper.
Spurtpremie kr. 2.000,- til beste dame og herreløper.
For øvrig 1/3 premiering i hver klasse.
2 vandretrofeer, henholdsvis til beste mannlige og beste
kvinnelige løper.
Deltagerpremie: Premie til deltagelse etter 1. gang, 5. gang, 10. gangs
deltagelse.