Påmelding

NB! Nettpåmelding er at alternativ til manuell innbetaling av giro. Benytt kun ett av disse alternativene.

Terrengkarusellen 2018 medlem: Gjelder påmelding av deltakere fra medlemsbedrifter.

Terrengkarusellen 2018 ikke medlem: Gjelder påmelding av deltakere som ikke er medlem i Bedriftsidretten.

KSI/GSI medlem: Gjelder påmelding av deltakere som også er medlem i KSI/GSI, Kristiansand/Grimstad Studentidrettslag.