Vestfold Rundt 2020


AVLYSNING?
Ved avlysning av arrangementet før arrangementsdagen, kan arrangøren (Horten og Omegn Cykleklubb) beholde 30% av innbetalt deltakeravgift til dekning av utgifter.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangøren startkontingenten.

SYKDOM?
Innbetalt deltakeravgift refunderes kun som følge av sykdom eller skade. Gyldig legeerklæring sendes Vestfold Rundt (formann@hoc.no) senest 10 virkedager etter arrangementet.
Innbetalt deltakeravgift kan også overføres til neste års arrangement. 

SPØRSMÅL?

Epost: formann@hoc.no

Mvh Horten og Omegn Cykleklubb.