Anmälan eller betalning

Om du har frågor om arrangemanget så kontaktar du arrangören.
 
Om du har problem med anmälning eller har frågor om fakturor och betalning så kontaktar du:
 
Quick Systems AS
Solvikvegen 15
2843 Eina
Norge
 
Telefon: +47 61 15 90 20
E-post: participant@eqtiming.com
 
Även svensk kundsupport nås genom ovanstående kontaktuppgifter