Artikkel 

Arrangørens betingelser

RITTREGLEMENT

Når du melder deg på et av våre arrangement, signerer du digitalt på at du har lest og forstått reglement og betingelser. Grenserittet, Grenserittet Etappe, Grenserittet MIDT og Grenserittet UNG følger NCFs regelverk. Les mer her. For Grenserittet 80km, Midt og Etappe les under Turritt hos NCF. Sykler du i Trimklassen på Grenserittet Midt og i Ung, les under Trimritt.


PÅMELDING

Påmeldingen skjer online med kortbetaling eller faktura og er bindende. Så snart påmeldingen er bekreftet vil deltageren føres opp på offisiell startliste. Dersom du etter påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende refunderes.

Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater er tilgjengelig på internett. Det samme gjelder publiseringer av fotografier og videofilmer fra arrangementsdagene i sin helhet, i aviser, trykksaker og på internett.

Ordinære påmeldingsfrister finner du her.


DELTAGERS ANSVAR

 • Alle deltagere er under alle omstendigheter selv ansvarlig for å hente ut deltagerkonvolutt i god tid før egen start. Deltagere KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av deltagerkonvolutt.
 • Alle som sykler, unntatt personer over 79 år og personer som ikke er medlem av norsk folketrygd, må ha gyldig lisens (helårs eller engangs) i Grenserittet, Grenserittet Etappe og Grenserittet MIDT, UNG, og er derved også forsikret av arrangør. 
 • Grenserittet Familie og Elrittet er et lavterskel aktivitetstilbud, arrangert utenom NCF, og deltakere er derav ikke lisenspliktige. Derfor MÅ hver deltaker i Grenserittet Familie og Elrittet sørge for egen forsikring.
 • Det er forbudt å starte i tidligere pulje enn den man har blitt tildelt. Møt opp til start 15 minutter før din puljes starttidspunkt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisning.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei.
 • For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er strengt forbudt å delta under annen persons navn.
 • Av sikkerhetshensyn er det ikke lov med "musikk på øret".
 • Alle deltagere må bære godkjent hjelm under hele rittet. Alle typer sykler kan brukes så lenge det ikke har bukkehornstyre og/eller er motorisert. 
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve/trekke) av utenforstående.
 • Deltagere er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt.
 • Startnummer på sykkel i front og på rygg skal monteres slik at hele startnummeret er godt synlig for publikum, kontrollører og fotografer og må ikke brettes eller klippes.

GRENSERITTET ETAPPE

 • Kjøres det feil i løypa, da skal deltager ta seg tilbake til sted der løypa ble forlatt før det kan kjøres videre. Dersom dette ikke gjøres, da vil deltager bli straffet med et tidstillegg.
 • Mottak av hjelp av utenforstående, i form av sykkelservice eller langing av mat/drikke, vil bli straffet med minimum 30 min. tillegg i tid.
 • Unnlates det å gi førstehjelp til annen deltager som trenger det vil bli straffet med diskvalifikasjon.
 • Samme sykkel skal brukes på en etappe, uten endring av type utstyr, og det er heller ikke lov å endre felg- og/eller dekkdimensjoner.

ELRITTET

 • I ELrittet brukes elsykkel. Disse må dekkes av følgende spesifikasjon:
 • Maksimal motoreffekt er på 0,25 kW
 • Maksimalt tillatt motorassistert hastighet er på 25 km/t.
 • El-sykkelen må være utstyrt med trå- eller veivanordning.
 • Overstiger topphastighet for elsykkel i hht forskrift (25 km/t), skal motoren kobles automatisk ut.

DISKVALIFIKASJON

 • Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.
 • Bruk av forbudte stimulerende stoffer/doping fører til umiddelbar diskvalifikasjon og rapportering til gjeldende forbund.
 • Uanmeldte dopingtester kan forekomme. 


NAVNEBYTTE

Det er åpent for kjøp og salg av startnummer mellom privatpersoner fram til påmeldingsfrist mot et administrasjonsgebyr på kr 200. Dette foregår ved at du følger denne prosessen for salg av startnummer. For at omregistreringen av startnummeret skal bli korrekt, er det kun tillatt å gjøre dette via ordningen som beskrevet over. Du kan ikke bare endre navn i påmeldingen eller la noen andre starte med ditt startnummer. De to sistnevnte eksempler er diskvalifikasjonsgrunn ihht til vårt rittreglement.

Vi har åpnet muligheten for overføring av startnummer til neste år mot et et admin gebyr på kr 200,- som trekkes i fra verdien på startkontingenten. Bestilte tilleggstjenester overføres ikke til neste år. Les mer her


KLAGEFRIST

Klager på tider, arrangementsrelaterte hendelser eller eventuelle økonomiske krav skal rettes til post@grenserittet.com innen 72 timer (3 døgn) etter første målgang i det aktuelle arrangementet. Eventuelle klager på transport, se punkt «annet».


SYKDOM/SKADE/UHELDIGE OMSTENDIGHETER

I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man av noen anledning ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.
 
Du kan derimot selge startnummeret ditt på lovlig vis ved å bruke metoden som er beskrevet i punktet "navnebytte".

AVLYSNING/AVBRUDD

Ved en eventuell avlysning som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50% av startkontingenten. En slik avlysning vil bli kunngjort gjennom våre nettsider og vårt sekretariat. Dersom rittet blir stoppet senere enn 12 timer før første start regnes det som AVBRUTT konkurranse og det gir ikke rett til refusjon.


ANNET

 • Busstransport av deltagere i Grenserittets regi er under ansvar av busselskapet. Eventuelle klager skal rettes til busselskapet direkte.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå på sykler ved transport av disse eller ved at sykler hensettes langs løypa.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå ved transport av bagasje/overtrekkstøy i forbindelse med våre arrangementer.
 • "Sykkelparkering" er gratisservice. Benyttelse av disse tjenestene skjer på eget ansvar.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre puljeantall, puljestørrelser og flytte deltagere til andre puljer.
 • Det opprettes sperretider/maksimumstider ved hver servicestasjon. Ankommer man etter sperretiden må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om sperretider under hvert arrangement.