Bli Sprekere KRISTIANSAND, Høst 2018

Høst semesteret 2018 starter opp i uke 35 og pågår frem til medio desember. Høstferie i uke 40.

Se vår nye hjemmeside for ytterligere informasjon og beskrivelser av vårt tilbud.

Bindende påmelding.

NB! Ved deltakelse på 2 partier refunderes kr. 400,-

NB2! Ved påmelding av deg selv og en annen, legg 2 produkter i handlekurven før du går videre til utfylling av personalia.