Reistadtråkket 2018

Elektronisk påmelding stenger torsdag 30.august kl 2359. Fysisk påmelding ved Gamle Skoelvbrua lørdag kl 16-18 + søndag fra kl 08.00 

Dølatråkket/Reistadtråkket 2018 avvikles søndag 2.september. Det er et terrengløp på 15 km som går fra Rabbåsen i Sørreisa kommune til den gamle Skoelvbrua i Nedre Bardu.

Løpet går i flott turterreng på en blanding av skogsbilveg, sti og terreng. Det har tradisjonelt vært avviklet som en turmarsj, første gang gjennomført i 1997 i forbindelse med ferdigstillingen av restaureringen av den gamle Skoelvbrua. 2012 var første gangen med en konkurranseklasse.

Start Dølatråkket-TRIM u/tid: 10.00

Start Reistadtråkket: 12.15

Etter at online påmelding er stengt, torsdag 30.august kl 2359, er det mulig å melde seg på ved fysisk oppmøte lørdag ved nummerutdeling, søndag i målområdet eller ta kontakt med Kampen IL

Det vil premieres for 3 klasser i Reistadtrippelen 2018:
Rangering - Reistadløpet 50 km/Reistadrittet 58 km/Reistadtråkket
Rangering - Reistadløpet 34 km/Reistadrittet 58 km/Reistadtråkket
Fullført - Alle andre variasjoner av deltagelse i alle 3 arrangement