Søre Ål-runden 2019

 Velkommen til påmelding for Søre Ål-runden 2019!

 

Søre Ål Runden 40 km har følgende påmeldingsfrister og priser:  Frist Early Bird søndag 31. desember kl 23:59 kr. 390,- Frist 2: 31. januar kl. 23:59 kr. 590,- Frist 3: 8. februar kl. 23:59 kr. 690,-  Påmelding renndagen frem til kl. 11:00 kr. 790,- Deltakere uten årslisens må løse engangslisens. 

Søre Ål Runden 16 km har følgende påmeldingsfrister og priser: Frist 1: 31. januar kl. 23:59 kr. 100,-  Frist 2: 8. februar kl. 23:59 kr. 150,- Påmelding renndagen frem til kl. 10:00 kr. 200,- Deltagere uten helårslisens må løse engangslisens. 

Søre Ål Runden Trim/Familie 16 km har følgende påmeldingsfrist og pris: Påmelding frem til renndagen kl. 10:00  Enkeltdeltagere kr. 100,- Familie kr. 250,-

Det er muligheter for påmelding helt frem til rennstart mot en forhøyet startkontigent. Påmelding renndagen gjøres på rennkontoret, men kan begrense løperens mulighet til puljeseedingsplass i rennet. Det er en maksgrense på antall deltagere på 40 km på 1.000 løpere. 

Fylding informasjon finner du på nettsiden www.soreaalrunden.no

Vi gleder oss til å se deg på renndagen lørdag 9. februar 2019!