Påmelding

Velg Oslos Bratteste for konkurranseklasser. Deltagere fordeles i startpuljer basert på selvseeding.

Velg Oslos Bratteste Flex for åpen klasse med valgfri starttid (tidligere Trimklasse). Her er det tidtagning, men ingen rangert resultatliste.

 

Priser:

T.o.m. 15 år: 310,-

16 år og eldre:  390,-