Startkontingenter mm

STARTKONTINGENT OG LISENS

Startkontingent for turklassene 41 km er:

  • Til og med 13/1-2019:           kr.450,- pluss evt. engangslisens*
  • 14/1-3/2-2017:                      kr.600,- pluss evt. engangslisens*
  • 4/2-10/2-2017:                       kr.800,- pluss evt. engangslisens*

Startkontingent for trim/familie og ungdom 26 km er kr.300,- pluss lisens trim*

Startkontingent Tur-klasser 26 km er kr. 450,- pluss event engangslisens *

NB! Husk å ta med påmeldingskvittering når du skal hente startnummer!

 (*Deltakere som ikke har sesonglisens gjennom Norges Skiforbund, og som er over 13 år må løse engangslisens i tillegg til startavgiften)

Ved evt. avlysning av rennet før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved evt. avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure" beholder arrangøren startkontingenten. Dette iht. NSFs rennreglement.