Startkontingenter mm

STARTKONTINGENT OG LISENS

Startkontingent for turklassene 41 km er:

  • Til og med 14/1-2018:           kr.450,- pluss evt. engangslisens*
  • 15/1-4/2-2017:                      kr.600,- pluss evt. engangslisens*
  • 5/2-11/2-2017:                       kr.800,- pluss evt. engangslisens*

Startkontingent for trim/familie og ungdom 26 km er kr.300,- pluss lisens trim*

Startkontingent Tur-klasser 26 km er 450,- pluss lisens*

NB! Husk å ta med påmeldingskvittering når du skal hente startnummer!

 (*Deltakere som ikke har sesonglisens gjennom Norges Skiforbund, og som er over 13 år må løse engangslisens i tillegg til startavgiften)

Ved evt. avlysning av rennet før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved evt. avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure" beholder arrangøren startkontingenten. Dette iht. NSFs rennreglement.