Spørsmål om arrangement

Spørsmål om arrangementet stilles til arrangør.
På arrangementets webside vil du finne mye informasjon og svar på de fleste spørsmål.
Der vil du også finne informasjon om hvordan du kontakter arrangøren.

Kontaktperson: Filefjellrennet v/Magnus Rogne Halland
E-post: magnusrognehalland@gmail.com
Telefon: 91858221
Hjemmeside: filefjellrennet.com