Valg av distanse og startpuljer

Du velger ikke distanse du skal løpe ved påmelding. Ved å stille seg i rett startpulje løpsdagen ordner systemet dette automatisk. Samtlige blir meldt på 5 km av tekniske årsaker. Ved vending på 10 km står en tidtakerstasjon som registrerer mellomtid etter 5km og samtidig flytter alle deltagerne som passerer denne over til 10 km. 

Starttidspunkt og startpuljer:
10 km: kl 18.45 (pulje 0 - de som ønsker bruke lang tid ) kl 19.00 (pulje 1), 19.01 (pulje 2) og kl 19.02 (Pulje 3)
  5 km: kl 19.08 (pulje 4), 19.09 (pulje 5), 19.10 (pulje 6), 19.11 (pulje 7) og 19.12 (pulje 8)